Instruktážní videa

Často kladené otázky

Zrušení rezervace z důvodu neplatné kreditní karty

V případě neplatné kreditní karty prosím nejprve kontaktujte hosta přes komunikační okno v Přehledu rezervací. Po kliknutí na symbol „papíru“ vyberte předdefinovaný email, kterým ho informujete o nemožnosti předautorizace. Přečtěte si prosím pokyny pod otázkou č.

Pokud Vás host nebude kontaktovat během následujících 48 hodin, zašlete informaci s žádostí o zrušení rezervace na email cancel@remove-this.hrs.de v anglickém nebo německém jazyce. Uveďte prosím do emailu číslo Vašeho hotelu a číslo rezervace.

Vezměte prosím na vědomí, že bez předchozího kontaktu s hostem nelze akceptovat zrušení rezervace.
Jak postupovat pokud poskytnutá kreditní karta nefunguje?

Hotel má možnost kontaktovat hosta přímo prostřednictvím extranetu HRS.

Po přihlášení do extranetu ( www.hrs.com/hotelservice ) klikněte na „Přehled rezervací“ – „Přehled Vašich rezervací“ a vyhledejte danou rezervaci.

Kontaktujte klienta přes komunikační okno. Po kliknutí na symbol „papíru“ vyberte předdefinovaný email a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 

Pokud požadujete, aby hosta kontaktovala společnost HRS, zašlete nám prosím svoji žádost, číslo rezervace a číslo hotelu  na e-mailovou adresu: hotel@remove-this.hrs.pl

Hosté informovaní HRS mají možnost kontaktovat hotel a aktualizovat informace o kreditní kartě během následujících 48 hodin.

Komunikace s hostem
 Hotel má možnost kontaktovat hosta přímo prostřednictvím extranetu HRS.
 Po přihlášení do extranetu ( www.hrs.com/hotelservice ) klidněte na „Přehled rezervací“ – „Přehled Vašich rezervací“ a vyhledejte danou rezervaci.
 Kontaktujte klienta přes komunikační okno. Po kliknutí na symbol „plus“ máte možnost zahájit písemnou komunikaci s hostem, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kde mohu změnit informace o vybavení a službách hotelu?
Informace o hotelu, jeho vybavení a poskytovaných službách lze aktualizovat přímo v extranetu HRS.
Přihlaste se prosím do extranetu HRS - www.hrs.com/hotelservice Klikněte na „Můj hotel“ - „Hotel-Správa údajů“.
Zde naleznete 9 záložek, ve kterých můžete aktualizovat informace o vybavení a poskytovaných službách Vašeho hotelu. * Texty popisující Vaše ubytovací zařízení naleznete v bodě číslo „2- Všeobecné údaje o hotelu“.
 
V části „Zvláštnosti Vašeho hotelu“ mohou být informace upravovány libovolně často. Části „Styl a atmosféra vašeho hotelu“ a „Poloha vašeho hotelu, okolí a pamětihodnosti“ mohou být změněny pouze na základě vyplněného formuláře „Request_for_change“.
Formulář "Request_for_change" lze nalézt přímo na stránce (je označen tmavě modrou barvou a nachází se těsně nad rámečky obsahujícími popis).
Formulář by měl být vyplněn v angličtině a poté zaslán na e-mailové adresy uvedené ve formuláři. Následně bude popis změněn překladatelským oddělením HRS.
Fotografie
Hotel má možnost v extranetu HRS ( www.hrs.com/hotelservice ) přidávat a aktualizovat fotografie.
Přihlaste se prosím pomocí hotelového čísla, hesla a uživatelského jména. Klikněte na záložku „Můj hotel“ – „Fotoservis“.
Chcete-li přidat novou fotografii, klikněte na tlačítko „Nahrát nový obrázek“ a vyberte ve svém počítači požadovanou fotografii. Minimální šířka fotografie je 2048 px a minimální výška je 1536 px. Název fotografie nesmí obsahovat diakritiku ani speciální znaky.
Výběr fotografie potvrďte tlačítkem „Nahrát“. Zvolte název fotografie v nabídce a klikněte na tlačítko „Uložit“. Další fotografie lze přidat stejným způsobem.
Máte možnost určit, která fotografie se bude zobrazovat na prvním místě. Výběr hlavní fotografie je možný až po jejím schválení ze strany HRS. Pokud je fotografie schválena, klikněte na tlačítko „Upravit“ a zvolte, že má být fotografie použita jako obrázek v seznamu hotelů a jako poutač kampaně (hrs.com nový). Následně potvrďte odstranění staré hlavní fotografie kliknutím na tlačítko „smazat“. Výběr nové fotografie potvrďte kliknutím na „uložit“.
 
Změny na webových stránkách budou viditelné během následujících dvou pracovních dnů.
MANUAL
Změna rezervace
Rádi bychom Vás informovali, že HRS nemá možnost změnit nebo zrušit rezervaci na základě žádosti od hotelu. Možnost změnit nebo zrušit rezervaci má host a může tak učinit prostřednictvím odkazu, který obdržel zároveň s potvrzením rezervace nebo tím, že kontaktuje přímo naše zákaznické centrum.
Zapomenuté heslo do PCI (přístupu k zobrazení údajů kreditních karet)
Pokud jste zapomněli své heslo pro přístup do svého zabezpečeného účtu k zobrazení údajů kreditních karet, přihlaste se do extranetu ( www.hrs.com/hotelservice ) pomocí svých přihlašovacích údajů a klikněte na „Přehled rezervací“ – „Security accout“ .
 
 
Následně klikněte na „Zapomněli jste heslo?“. Zadejte emailovou adresu, pro kterou byl přístup vytvořen a klikňete na tlačítko „Reset password/ Resetovat heslo“.
 
 
Systém Vám na zadanou emailovou adresu zašle odkaz pomocí kterého si budete moci po zodpovězení bezpečností otázky vytvořit nové heslo.
 
Při vytváření nového hesla nezapomeňte na jeho požadované parametry: min. 8 znaků, velké písmeno, číslice, speciální znak, např. #%
 
Nové heslo se musí lišit od předchozího, minimálně 3 znaky musí být odlišné.
 

Pokud neznáte odpověď na bezpečnostní otázku, můžeme váš účet smazat a odeslat nový odkaz pro aktivaci vašeho zabezpečeného účtu.

Žádost o odstranění účtu pro PCI/zabezpečeného účtu pro zobrazení údajů kreditních karet zašlete prosím na adresu: contracing@remove-this.hrs.pl

Jak lze změnit cenu a typ snídaně?
Ceny snídaně lze změnit online. Po přihlášení do extranetu HRS klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“ – „Další ceny“ – „Snídaně“.

Pomocí ikony „tužky“ (na konci řádku) upravte cenu a typ sníaně na konkrétní rok. 

Kde najdu údaje platební karty k rezervaci?
Prosím, vezměte na vědomí, že HRS nemůže zasílat údaje platebních karet emailem.
Detaily kreditní/platební karty naleznete v extranetu u dané rezervace. Chcete-li zobrazit celé údaje platební karty, po přihlášení do extranetu (www.hrs.com/hotelservice) klikněte na „Přehled rezervací“ – „Přehled Vašich rezervací“ a vyhledejte danou rezervaci. Otevřete detail rezervace (pomocí ikony oka nebo tužky) a přihlašte se k vašemu zabezpečenému účtu.
Upozorňujeme, že informace o CVV kódu bude zobrazena pouze při prvním přihlášení a prvním zobrazení údajů platební karty (CC).
Jak a kde mohu nastavit daně a poplatky?
Nastavení informací o daních je platné ihned po nastavení.
Chcete-li nastavit daně, po přihlášení do extranetu HRS klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“ – sekce „Daně“ a klikněte na „Přidat daňovou konfiguraci“.
Po otevření okna zadejte vaše aktuální hodnoty a uložte.

Prosím, vezměte na vědomí, že vaše ceny ubytování by měly být uvedeny včetně DPH a dalších případných poplatků. Pokud hotel účtuje městský poplatek zvlášť, musí být nastavený samostatně.

Jak mohu označit no-show/nedojezd v extranetu?
Hotel má možnost provést předautorizaci platební karty hosta před příjezdem a ověřit si dostatek finančních prostředků na kartě k pokrytí případného poplatku za nedojezd/no-show.
 
Prosím vezměte na vědomí, že v případě nedojezdu/ no-show rezervace, není nutné nás informovat emailem. Aby vám nebyla účtovaná provize za neuskutečněnou rezervaci, měla by být zrušena přímo v extranetu HRS v přehledu rezervací a označena informací, zda byl účtovaný stornopoplatek nebo nikoliv.
 
Chcete-li rezervaci upravit, přihlašte se do extranetu ( www.hrs.com/hotelservice ) klikněte na „Přehled rezervací“ – „Přehled Vašich rezervací“ a vyhledejte danou rezervaci.
Pomocí ikony tužky rezervaci můžete upravit, nebo pomocí ikony koše můžete rezervaci zrušit, s poplatkem nebo bez poplatku.
Pokud rezervaci neupravíte výše uvedným způsobem, můžete dodatečně rezervaci opravit přímo ve vystavené provizní faktuře (podle instrukcí OIP).
Lhůta na opravu vystavené provizní faktury je 7 dní od vystavení faktury a uložení ve vašem extranetu, v sekci “Účetnictví (OIP – Online Invoice Portal)”.
Jak mohu zadat cenu přistýlky?
Chcete-li nastavit cenu přistýlky a dětské slevy, přihlaste se do extranetu www.hrs.com/hotelservice, klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“.
Dále pak na modré liště klikněte na „Další ceny“ a „Opatření týkající se dětí“.
Ikonou tužky otevřete okno nastavení a zadejte cenu přistýlky podle věku, pak uložte.
Jak mohu zadat cenu snídaně?
Po přihlášení do extranetu HRS klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“ – „Další ceny“ – „Snídaně“.
 
Poté klikněte na odkaz „Přidat typ snídaně“ a v okně „Upravit typ snídaně“ nastavte cenu a typ snídaně na konkrétní rok. Nastavení uložte modrým tlačítkem v pravém dolním rohu.
 
Aby bylo možné zadat ceny ubytování na další rok, je potřeba vždy jako první krok zadat cenu snídaně v této sekci.
Jak lze změnit cenu a typ snídaně?
Ceny snídaně lze změnit online. Po přihlášení do extranetu HRS klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“ – „Další ceny“ – „Snídaně“.
Zde můžete upravit ceny a typy snídaně platné pro Váš hotel.
Pomocí ikony „tužky“ (na konci řádku) otevřete nastavení na konkrétní rok, upravte cenu a typ snídaně a uložte.
Jak zrušit výběr zadaných snídaní v rezervaci?
Pokyny k úpravě snídani naleznete zde.
 
 
Jak označit snídani u rezervací, kde nebyla zahrnuta v ceně ubytování, ale host snídani konzumoval.
 
V případě, že je snídaně zahrnuta v ceně ubytování, HRS neověřuje její konzumaci. U rezervací, kde snídaně není zahrnuta v ceně ubytování, je potřeba označit, zda host snídani konzumoval nebo nikoliv.
 
Proč označení snídaní provádět:
Jednoduchá úprava v Přehledu rezervací ve vašem profilu
Správné vyúčtování za uskutečněné rezervace přes HRS
Dodržování smluvních podmínek HRS
 
Jak označit zda byla snídaně konzumovaná nebo nikoliv v Přehledu rezervací.
Jak označit zda byla snídaně konzumovaná pro více rezervací najednou:
 
 
1. Pomocí zaškrtávacího pole u rezervací můžete označit, zda byla snídaně konzumovaná pro více rezervací najednou.
Jednoduše označte rezervace zaškrtnutím políčka v prvním sloupci v Přehledu rezervací.
 
2. Po označení rezervací, stiskněte tlačítko, zda hosté snídani konzumovali (breakfast taken) nebo nikoliv (breakfast not taken).
 
Jak označit konzumaci snídaně v detailu jednotlivé rezervace.
 
 
1. Klikněte na ikonu šedého šálku kávy.
2. Vyberte, zda host snídani konzumoval nebo nikoliv.
 
Nápověda k ikonám úpravy snídaní:
 

 

 

 

 

 

Šedý šálek = úprava konzumace snídaní ještě nebyla provedena (prosím zadejte co nejdříve)
Zelený šálek = snídaně byla konzumovaná
Červený šálek = snídaně nebyla konzumovaná

 

 

 

 
Upozornění: Podle Všeobecných obchodních podmínek HRS jsou poplatky za snídani zahrnuty v údajích o obratu rezervace, který poskytujete HRS. V rámci silného a respektujícího partnerství se předpokládá, že jsou zadané informace a údaje správné. HRS si vyhrazuje právo v náhodných případech ověřit informace o zaplacených službách hosta oproti vámi zadaným informacím.

Dotazy ohledně sekce Samospráva hotelu / Hotel Self-Administration

Jak vytvořit další kategorie pokojů?
Náš podrobný průvodce ukazuje, jak vytvořit další kategorie pokojů ve vašem hotelovém profilu v sekci Samospráva hotelu/ Hotel Self-Administration (HSA).
 

Chcete-li nastavit další kategorii pokojů, přihlaste se do extranetu www.hrs.com/hotelservice

 
Klikněte na „Samospráva hotelu“ – „Přihlásit se“ – dále pak na modré liště klikněte na „Kategorie pokojů“. Následně zvolte „Založit novou dodatečnou kategorii“.
Otevře se nové okno „Založit dodatečnou kategorii“ a zde vyberte ze seznamu přednastavených názvů pokojů. Cena pokoje dodatečné kategorie se vždy nastavuje formou příplatku k ceně standartního pokoje (tzn. že nezadávate konečnou cenu, ale rozdíl cen).
Dostupnost/ disponibilita nového typu pokoje může být buď samostatná nebo sdílená s dostupností pokoje standartní kategorie.
S oddělenou disponibilitou lze vytvořit maximálně 3 dodatečné kategorie.
Lze vytvořit pouze druhy pokojů, které jsou uvedeny na seznamu. Změna názvu kategorie, nebo jejího popisu, není technicky možná.
Jak mohu aktualizovat své ceny a dostupnost?
Náš podrobný průvodce ukazuje, jak aktualizovat ceny a dostupnost ve vašem hotelovém profilu v sekci Samospráva hotelu /Hotel Self-Administration (HSA)
Jak uzavřít dostupnost?
Náš podrobný průvodce ukazuje, jak blokovat dostupnost ve vašem hotelovém profilu v sekci Samospráva hotelu /Hotel Self-Administration (HSA).
Jak mohu nastavit slevy, např. „Firemní slevu“ nebo „Last Minute slevu“?
Náš podrobný průvodce ukazuje, jak nastavíte slevy ve vašem hotelovém profilu v sekci Samospráva hotelu / Hotel Self-Administration (HSA)

Otázky ohledně Online Invoice Portálu

Jak mohu změnit heslo do sekce "Účetnictví/ Online Invoice Portal"?
Náš podrobný průvodce vás navede, jak změnit heslo do sekce „Účetnictví/ Online Invoice Portal“.
Kde najdu svoji provizní fakturu?
Náš průvodce krok za krokem ukazuje, kde najdete vaši provizní fakturu.
Jak upravit konzumované snídaně na provizní faktuře?
 
Vyhledejte příslušnou fakturu
 
• Klikněte na „Detaily“ v rozbalovací nabídce zmíněné faktury (1)
• Vyhledejte rezervaci, kde budete snídaně upravovat
• Klikněte na „Detaily“ (2)
• Zadejte počet konzumovaných snídaní (3) a uložte
• Po dokončení VŠECH oprav na faktuře klikněte na modré tlačítko „Odeslat změny“, kterým ukončíte proces opravy (4)
• V přehledu se stav faktury změní na „opravy odeslány
Jak odstranit uživatele a přidat nového uživatele na kartu "Účetnictví"?
• Klikněte na Správa uživatelů (1)
• Klikněte na „Přidat“, zadejte e-mailovou adresu nového uživatele, jazyk, datum viditelnosti dokumentů a klikněte na „Pozvat“ (2)
• Nový uživatel obdrží pozvánku k registraci do HRS GROUP Online Invoice Portal /Účetnictví
• Pokud chcete smazat uživatele, klikněte na tlačítko „Smazat“ před požadovaným uživatelem (3)
 
Jak provést opravu provizní faktury?
Náš podrobný průvodce ukazuje, jak opravit provizní fakturu.